21/01/2022 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn

Tác giả: Vũ Cán - 武幹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2019 20:01

 

Nguyên tác

庭上陰陰下月時,
無端豹腳繞牕飛。
饑來柳絮因風起,
飽去櫻桃帶雨肥。
成巿謾誇昏始合,
負山堪笑力終微。
區區口腹爲身累,
不覺膏腴是禍機。

Phiên âm

Đình thượng âm âm hạ nguyệt thì,
Vô đoan báo cước nhiễu song phi.
Cơ lai liễu nhứ nhân phong khởi,
Bão khứ anh đào đới vũ phì.
Thành thị mạn khoa hôn thuỷ hợp,
Phụ sơn kham tiếu lực chung vi.
Khu khu khẩu phúc vi thân luỹ,
Bất giác cao du thị hoạ ky (cơ).

Dịch nghĩa

Vào tháng hè khi trên sân sâm sẩm tối
Bỗng dưng như có chân beo chạy qua cửa sổ
Khi đói, mảnh mai như tơ liễu theo gió, bay đến
Khi no, mọng như quả anh đào gặp mưa, bỏ đi
Lập nên chợ cứ khoe đến tối mới họp
Cõng núi, đáng cười rốt cuộc sức lực nhỏ nhoi
Chăm chỉ vì miếng ăn mà mang luỵ vào thân
Biết đâu rằng miếng ngon béo là mầm tai hoạ

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Trên sân mùa hạ nhá nhem trời
Đường đột nhẹ nhàng vút đến nơi
Đói lả gió đưa vờn dáng liễu
No tròn mưa xuống mất tăm hơi
Khoe khoang họp chợ đêm sâm sẩm
Mai mỉa cõng đồi sức nhỏ nhoi
Chăm chỉ miếng ăn thân dễ luỵ
Béo ngon nào biết hoạ theo đời
Nguồn: Kiếm hồ hoài cổ (thơ chữ Hán danh nho Việt Nam - tập 2), Nguyễn Hữu Thăng dịch, NXB Hội Nhà văn, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cán » Văn