17/10/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuần chi bôn bôn 1
鶉之奔奔 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:41

 

Nguyên tác

鶉之奔奔,
鵲之彊彊。
人之無良,
我以為兄。

Phiên âm

Thuần chi bôn bôn
Thước chi khương khương
Nhân chi vô lương
Ngã dĩ vi hương (huynh).

Dịch nghĩa

Chim cút từng đôi sống theo nhau
Chim khách cũng từng đôi sống theo nhau.
Người ấy bất lương,
Mà ta phải nhận là anh.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim cút từng đôi theo nhau mãi
Chim khách thời trống mái không rời.
Vô lương kẻ ấy hỡi ôi!
Mà ta phải chịu gọi người là anh.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thuần: chim cút, thuộc loài chim am, như chim cút mà không có vằn.
bôn bôn: khương khương, dáng không rời nhau, ở thường có đôi, bay thì nối theo nhau.
nhân: người ấy, nói công tử Ngoạn.
lương: thiện, hiền lành.

Người nước Vệ châm biếm Tuyên Khương với công tử Ngoạn, không phải là đôi lứa vợ chồng mà lại đi theo nhau. Cho nên mới lấy lời của Huệ Công mà châm biếm những người dâm ô, loạn luân ấy rằng: người vô lương, không bằng loài chim cút, chim khách mà trái lại ta phải nhận là anh. Sao vậy thay?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thuần chi bôn bôn 1