19/08/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung tư 1
螽斯 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 20:31

 

Nguyên tác

螽斯羽、
詵詵兮。
宜爾子孫、
振振兮。

Phiên âm

Chung tư vũ,
Sắn sắn hề.
Nghi nhĩ tử tôn,
Chân chân hề.

Dịch nghĩa

Cánh con giọt sành (châu chấu xanh),
Bay nghe tụ tập lại.
Thì con cháu của mày
Phải đông nhiều.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cánh giọt sành
Bay nghe tề tụ,
Con cháu mày
Đông đủ dồi dào.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc tỷ.
- săn sắn: dáng tụ tập lại đông.
- nhĩ: mày, chỉ con giọt sành.
- chân chân: dáng nhiều đông.

Tỷ là lấy một vật này mà so sánh với vật kia. Bà Hậu phi không đố kỵ mà con cháu được đông nhiều. Cho nên các người thiếp lấy bầy giọt sành tụ tập hoà hợp để so sánh với con cháu đông đảo của bà. Hễ có đức hạnh không ghen tương ấy thì phải có cái phước đông con cháu này.

Chung tư, con giọt sành, loài cào cào dài mà xanh, xúc giác và bắp chân đều dài có thể lấy ống chân cọ vào nhau mà kêu ra thành tiếng, đẻ trứng một lần nở ra 99 con.

Về sau hễ nói tỷ là phỏng theo đây vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Chung tư 1