19/08/2022 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mông Lý dịch ngẫu thành
濛裡驛偶成

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 23:00

 

Nguyên tác

短棹擱晴沙,
前村日已斜。
似無還似有,
煙際兩三家。

Phiên âm

Đoản trạo các tình sa,
Tiền thôn nhật dĩ tà.
Tự vô hoàn tự hữu,
Yên tế lưỡng tam gia.

Dịch nghĩa

Mái chèo ngắn gác lên bãi cát dưới nắng,
Nhìn về xóm phía trước, mặt trời đã xế chiều.
Cảnh hư ảo như không lại như có,
Trong lớp khói mờ có hai ba mái nhà.

Bản dịch của Tiên Sơn

Mái chèo gác bãi cát khô,
Nhìn lên xóm trước, bóng mờ bên sông.
Chập chờn như có, như không,
Nhà đâu mấy mái lẩm trong khói chiều.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Mông Lý dịch ngẫu thành