22/09/2023 08:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1
雨晴後,步至四望亭下魚池上,遂自乾明寺前東岡上歸其一

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 10:58

 

Nguyên tác

雨過浮萍合,
蛙聲滿四鄰。
海棠真一夢,
梅子欲嘗新。
拄杖閑挑菜,
秋千不見人。
殷勤木芍葯,
獨自殿餘春。

Phiên âm

Vũ quá phù bình hợp,
Oa thanh mãn tứ lân.
Hải đường chân nhất mộng,
Mai tử dục thường tân.
Trụ trượng nhàn khiêu thái,
Thu thiên bất kiến nhân.
Ân cần mộc thược dược,
Độc tự điện dư xuân.

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Mưa qua bèo kết tụ
Ếch kêu dậy xóm làng
Hải đường qua cơn mộng
Còn đợi mùa mai sang
Gậy thọc chơi rau cỏ
Người không, vắng bóng tường
Chăm chỉ cây thược dược
Một mình riêng một xuân
Bài thơ này làm khi Đông Pha mới bị đày đến Hoàng Châu khoảng một tháng. Sau cơn mưa tạnh, ông thả bộ đến dưới đình Tứ Vọng, bên trên hồ cá, rồi từ gò đông phía trước chùa Càn Minh trở về. Mùa hải đường đã qua, đang đợi mùa mai năm tới. Cảnh chiều, tiếng ếch nhái sau cơn mưa, tiếng chim trong nắng ngả về chiều, bóng người vắng vẻ. Cũng là một nỗi niềm tâm sự nào đó của tuổi ông.
Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1