10/08/2020 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc đáp Hoàng Cao Khải
覆答黃高啓

Tác giả: Phan Đình Phùng - 潘廷逢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 20:50

 

Nguyên tác

忠孝由來幾得全,
風塵回首淚孱然。
未能一死酬君父,
空費三生學聖賢。
十載魂遊青瑣地,
萬行血淚白雲天。
苦心寥向同心話,
昨夜殘燈獨自憐。

Phiên âm

Trung hiếu do lai kỷ đắc tuyền,
Phong trần hồi thủ lệ sàn nhiên.
Vị năng nhất tử thù quân phụ,
Không phí tam sinh học thánh hiền.
Thập tải hồn du thanh tỏa địa,
Vạn hành huyết lệ bạch vân thiên.
Khổ tâm liêu hướng đồng tâm thoại,
Tạc dạ tàn đăng độc tự liên.

Dịch nghĩa

Từ trước tới nay trung hiếu mấy ai giữ được toàn vẹn cả
Trải phong trần quay đầu nghĩ lại nước mắt đầm đìa
Chưa thể đem một cái chết báo đền ơn vua
Uổng phí công ba sinh học đạo thánh hiền
Mười năm hồn mơ chơi ở nơi cung khuyết
Muôn hàng huyết lệ trông theo mây trắng lên trời
Nỗi khổ tâm muốn nói nhưng vắng bạn đồng tâm
Đêm qua dưới ánh đèn tàn, mình lại thương mình

Bản dịch của Chu Thiên

Xưa nay trung hiếu khó hoà hai
Ngẫm lại phong trần luống lệ rơi
Quân phụ thù chưa đem chết báo
Thánh hiền học cũng uổng công thôi
Hồn mơ bao độ cung vua tới
Lệ máu muôn hàng mây trắng trôi
Khó nói cùng ai niềm khổ não
Tự thương riêng có bóng đèn soi
Nguồn: Phan Đình Phùng - Con người và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Phùng » Phúc đáp Hoàng Cao Khải