04/10/2022 23:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương
送綦毋潛落第還鄉

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 14:48

 

Nguyên tác

聖代無隱者,
英靈盡來歸,
遂令東山客,
不得顧採薇。
既至金門遠,
孰雲吾道非?
江淮度寒食,
京洛縫春衣。
置酒長安道,
同心與我違;
行當浮桂棹,
未幾拂荊扉。
遠樹帶行客,
孤城當落暉。
吾謀適不用,
勿謂知音稀?

Phiên âm

Thánh đại vô ẩn giả,
Anh linh tận lai quy.
Toại linh Ðông Sơn[1] khách,
Bất đắc cố thái vi[2].
Ký dĩ kim môn[3] viễn,
Thục vân ngô đạo phi.
Giang Hoài độ hàn thực[4],
Kinh Lạc phùng xuân y.
Trí tửu Trường An đạo,
Ðồng tâm dữ ngã vi.
Hành đương phù quế trạo,
Vị kỷ phất kinh phi[5].
Viễn thụ đới hành khách,
Cô thành đương lạc huy.
Ngô mưu thích bất dụng,
Vật vị tri âm hy.

Dịch nghĩa

Ðời thịnh, không có người ở ẩn
Những người tài giỏi đều tụ tập về (chốn kinh đô)
Khiến cho người khách ở Ðông Sơn
Không thể chăm chú mà hái rau vi được
Ðã đi tới chốn cửa vàng xa xôi kia rồi
Mà ai còn nói đạo của ta không đúng
Lúc ở Giang Hoài đón tiết hàn thực
Nơi Kinh Lạc may áo mùa xuân
Bày tiệc rượu ở khu Trường An
Tôi và anh đã hiểu lòng nhau
Ðường về chèo quế bồng bềnh
Không lâu nữa anh sẽ đến cổng tre
Cây cối xa xăm che mát cho khánh đi đường
Nắng chiều đang chiếu xuống thành quách quạnh hiu
Tài trí mưu lược của anh chưa được dùng
Nhưng chớ cho là hiếm hoi kẻ tri âm

Bản dịch của Trường Tương Tư

Thịnh đời, khó kẻ ẩn danh
Đông Sơn bỏ hái rau xanh độ ngày
Ùng ùng khách giỏi anh tài
Xa xôi trực chỉ tường đài Kinh Đô
Bốn phương tám hướng đổ xô
Vị chi mấy kẻ được vô Cửa Vàng
Tiệc bày tiễn bạn Trường An
Lúc xưa Kinh Lạc áo Xuân đón chào
Giang Hoài Hàn thực đã lâu
Đón hoa tuyết lạnh cũng bao năm rồi
Rượu nầy cách biệt ngăn đôi
Anh về chốn cũ xa nơi thị thành
Đường quê chèo quế, tre xanh
Làng thôn, bóng mát hửu tình nhẹ đưa
Tài anh chẳng được kẻ ưa
Cũng đừng tự trách người chưa hiểu mình.
(Năm 721)


[1] Tạ An đời Tấn là ẩn sĩ ở Đông Sơn, về sau người ta dùng Đông Sơn chỉ ẩn sĩ.
[2] Bá Di, Thúc Tề ẩn ở Thú Dương hái rau vi để sống, không chịu ăn một hạt gạo của nhà Chu.
[3] Kim mã môn ở kinh đô.
[4] Vua Tấn Văn Công tưởng nhớ Giới Tử Thôi chịu chết cháy trong rừng không ra, trong ngày tết hàn thực cấm đốt lửa.
[5] Cửa làm bằng cây khô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương