18/08/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã hữu tử khuân 2
野有死麇 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 08:24

 

Nguyên tác

林有樸樕,
野有死鹿,
白茅純束。
有女如玉。

Phiên âm

Lâm hữu bộc tốc,
Dã hữu tử lộc.
Bạch mao đồn thúc,
Hữu nữ như ngọc.

Dịch nghĩa

Trong rừng có thứ cây bộc tốc (để lót con hươu chết).
Ngoài đồng có con hươu chết.
Lấy lá bạch mao gói con hươu ấy lại.
Có cô gái đẹp như ngọc (bị chàng trai đẹp đem con hươu ấy đến dụ dỗ).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trong rừng sâu có cây bộc tốc
Hươu chết rồi nằm gục ngoài đồng.
Bạch mao gói lại cho xong,
Dụ người con gái sắc dung ngọc ngà.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bộc tốc: một thứ cây nhỏ.
lộc: con hươu có sừng.
đồn: cột bó, bao gói lại.
như ngọc: có sắc đẹp như ngọc.

Trong chương này, ba câu trên thuộc hứng, câu cuối cùng hoặc là thuộc phú. Nói rằng lấy cây bộc tốc gói con hươu đã chết, rồi bao gói lại bằng lá bạch mao để đem dụ cô gái đẹp như ngọc ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dã hữu tử khuân 2