28/10/2020 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tặng một thằng bạn

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 12/08/2008 14:15

 

Đời ta yêu bạn mãi không nguôi
Yêu bạn, lòng ta nguyện thắm tươi
Đôi khi trúc trắc ghềnh thác dựng
Tình bạn, chao ơi, bật máu tươi?

Không chừng mình tốt hay bạn tốt
Có thể một cũng có thể hai?
Thời gian sóng sánh đâu lời đáp
Đời cứ nửa bi lẫn nửa hài?
Hà Nội, 11/8/2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Thơ tặng một thằng bạn