18/10/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại mạo sơ
玳瑁梳

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/05/2016 21:22

 

Nguyên tác

奇珍產出李山洲,
巾笥追隨二十秋。
此物自從歸我手,
一生祇合上人頭。
黃塵掃蕩歸殘齒,
白髮蓬鬆獨隱憂。
祇此貞心堪共賞,
何惟文彩似明珠。

Phiên âm

Kỳ trân sản xuất Lý Sơn[1] châu,
Cân tứ truy tuỳ nhị thập thu.
Thử vật tự tòng quy ngã thủ,
Nhất sinh kỳ hợp thướng nhân đầu.
Hoàng trần tảo đãng quy tàn xỉ,
Bạch phát bồng tùng độc ẩn ưu.
Kỳ thử trinh tâm kham cộng thưởng,
Hà duy văn thái tự minh châu.

Dịch nghĩa

Vật quý lạ sinh ra tù cù lao Lý Sơn
Được theo liền vói khăn với trap của ta đã hai mươi năm
Vật này từ lúc thuộc về tay ta
Suốt đời riêng được nâng lên trên đầu người
Bụi vàng quét sạch còn lại đám răng cùn
Tóc bạc lồng bồng riêng những âm thầm trong dạ
Chỉ kể tấm lòng bền bỉ đó đã đáng được mọi người ưa chuộng
Lựa là văn vẻ tựa như viên ngọc minh châu

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Văn Tú

Hiếm hoi từ đảo Lý Sơn vào,
Hai chục năm trường vẫn có nhau.
Của báu từ khi về với lão,
Suốt đời thường được đặt lên đầu.
Bụi vàng quang quẻ răng hồ nhụt,
Tóc bạc lồng bồng dạ những âu.
Được tấm lòng bền ai chẳng thích?
Lựa là văn vẻ tựa minh châu!
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Tuyển tập Khương Hữu Dụng (phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Một huyện đảo ngoài biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Đại mạo sơ