26/09/2022 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy cho em đi cùng

Tác giả: Khuyết danh Nga

Nước: Nga
Đăng bởi cacbacrabot vào 04/08/2007 12:48

 

Bản dịch của Nguyễn Xuân Thu

Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê, nơi xa ấy
Em là vợ của anh.

Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Anh đã có vợ rồi.

Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê anh em sẽ
Làm em gái của anh.

 Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Đã có em gái rồi.

Hỡi người em yêu thương
Hãy cho em đi cùng!
Về quê anh em chỉ
Kẻ lạ mặt, người dưng.

Người yêu của anh ơi
Anh rất sẵn lòng thôi
Nhưng ở nơi xa ấy
Người lạ chẳng cần rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Nga » Hãy cho em đi cùng