23/01/2022 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bàn tay

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:51

 

Dốc hết lòng mình đẽo gọt
Gỗ nên phẩm giá vàng son
Lạnh lùng sửa sang tỉa tót
Trúc tre hồn vía mất còn
Tháng 3-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Bàn tay