22/01/2022 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 42
42

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 23:16

 

Nguyên tác

Free me as free are the birds of the wilds, the wanderers of unseen paths.
Free me as free are the deluge of rain, and as the storm that shakes its locks and rushes on to its unknown end.
Free me as free is the forest fire, as is the thunder that laughs aloud and hurls defiance to darkness.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Hãy trả tự do cho tôi như tự do của những cánh chim hoang dại, những con thú hoang của con đường vô hình.
Hãy trả lại tự do cho tôi như tự do của trận đại hồng thuỷ mưa lũ, như cơn bão đang lay chuyển những cái khoá của nó và xông tới tận cùng bí ẩn.
Hãy trả tự do cho tôi như tự do của ngọn lửa rừng, của sấm sét đang cười ầm ĩ và thách thức lật đổ bóng đêm.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 42