22/03/2023 19:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (07)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:53

 

Nguyên tác

Yet must I think less wildly: I HAVE thought
Too long and darkly, till my brain became,
In its own eddy boiling and o’erwrought,
A whirling gulf of phantasy and flame:
And thus, untaught in youth my heart to tame,
My springs of life were poisoned. ‘Tis too late!
Yet am I changed; though still enough the same
In strength to bear what time cannot abate,
And feed on bitter fruits without accusing fate.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ta phải suy nghĩ tốt hơn - ta đã nghĩ
Lâu quá và tối đen - đến nỗi óc ta
Bởi sục sôi và kiệt quệ, hoá ra
Một vịnh lửa; và những điều mơ ảo
Quay cuồng mãi không làm sao giữ nổi
Thời thanh xuân, ta không biết ngăn mình
Nay chậm rồi! Những dòng suối thiêng liêng
Của đời ta, đã hoàn toàn nhiễm độc
Ta đã khóc! Tuy vẫn còn đủ sức
Chịu những điều năm tháng chẳng tiêu hao
Ăn quả đắng cay, mà không oán số phận đâu
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07)