25/03/2023 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 05
水調詞其五

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:49

 

Nguyên tác

水閣蓮開燕引雛,
朝朝攀折望金吾。
聞道磧西春不到,
花時還憶故園無?

Phiên âm

Thuỷ các liên khai yến dẫn sồ,
Triêu triêu phan chiết vọng Kim Ngô.
Văn đạo Thích tây xuân bất đáo,
Hoa thì hoàn ức cố viên vô?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa sen nở én đùa thuỷ các
Hái mỗi ngày vọng hướng doanh quân
Thích tây vắng hẳn sắc xuân
Cố viên chàng có nhớ chừng mùa hoa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 05