04/07/2020 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như đoá hoa rơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 24/03/2008 05:16

 

Thân em như đoá hoa rơi
Phải chăng chàng thật là người yêu hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như đoá hoa rơi