23/09/2020 00:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình dạ nguyệt tống biệt kỳ 2
江亭夜月送別其二

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 12:47

 

Nguyên tác

亂煙籠碧砌,
飛月向南端。
寂寂離亭遠,
江山此夜寒。

Phiên âm

Loạn yên lung bích thế,
Phi nguyệt hướng nam đoan.
Tịch tịch ly đình viễn,
Giang sơn thử dạ hàn.

Dịch nghĩa

Sương khói phủ cả trên bậc thềm xanh biếc,
Trăng đã di chuyển tới hướng chính nam.
Ngôi đình lặng lẽ rời xa dần,
Núi sông đêm nay lạnh lẽo.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khói phủ cả trên thềm biếc
Trăng đã di về miệt nam phương
Dời đình lặng lẽ lên đường
Đêm nay sông núi lạnh hơn vì buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Giang đình dạ nguyệt tống biệt kỳ 2