22/11/2019 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nghe tin anh có vợ rồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:36

 

Em nghe tin anh có vợ rồi,
Dù gan vàng dạ sắt, dám đứng ngồi với anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nghe tin anh có vợ rồi