06/07/2020 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có buôn có bán mới giàu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:06

 

Có buôn có bán mới giàu
Có làm nhọc sức mới mau nên người.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Có buôn có bán mới giàu