28/01/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kính Tâm viết thư dặn con rồi siêu thoát

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2005 02:12

 

Gọi con từ giã mọi đường,
660. Bút hoa mới viết vài hàng căn nguyên.
Thảo thư dặn rõ cẩn truyền,
Cầm tay, rồi sẽ tìm lên quê nhà.
Chờ khi xả tự thoát ra,
Lên hầu Sư phụ rồi mà bạch ngay.
665. Dứt lời thoắt đã chia tay
Hồn hương đã sẵn xe mây rước về.
Khen cho bé nhỏ mà ghê,
Vật mình lăn khóc ngồi kề một bên.
Vâng lời nhủ lại dám quên,
670. Xăm xăm lên bạch Sư trên Thiền đường.
Nghe lời, sư nghĩ mà thương,
Dạy rằng: "Nào bản đạo trường ra coi.
"Kính Tâm chầu Phật đi rồi,
"Phải ra xem sóc, cứ noi lệ thường".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kính Tâm viết thư dặn con rồi siêu thoát