31/05/2024 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyên hoa
萱花

Tác giả: Đường Dần - 唐寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2014 11:27

 

Nguyên tác

北堂草樹發新枝,
堂上萊衣獻酒卮。
願祝一花添一歲,
年年長慶賞花時。

Phiên âm

Bắc đường[1] thảo thụ phát tân chi,
Đường thượng Lai Y[2] hiến tửu chi.
Nguyện chúc nhất hoa thiêm nhất tuế,
Niên niên trường khánh thưởng hoa thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bắc đường cây mới nở hoa
Con hiếu dâng rượu mẹ già ngày vui
Chúc thêm một tuổi sống lâu
Năm năm trường thọ quên sầu thưởng hoa
[1] Chỉ nơi ở của cha mẹ.
[2] Tức Lão Lai, tuổi 70 vẫn mặc áo quần hoa hoè, nhảy múa cho cha mẹ được vui vẻ, sống lâu, thường được dùng để chỉ những người con hiếu thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Dần » Huyên hoa