14/08/2020 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 11:31

 

Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục,
Dầu đỏ như cục son tầu, gần mực cũng đen.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một vũng nước trong, con cá vùng cũng đục