27/11/2020 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ Hoán Phủ tiên sinh diệc dĩ thị nhật bất phó hồ thượng chi ước hữu thi kiến thị triếp phục thứ vận
武奐甫先生亦以是日不赴湖上之約有詩見示輒復次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2020 15:55

 

Nguyên tác

滯雨凄風尚渺漫,
湖頭遊躅幾時乾。
試思今日須逢霽,
敢必先生也畏寒。
三徑賦心連杞菊,
一簾秋夢倉波瀾。
從公懶久人誰諒,
詎忍先論勇退難。

Phiên âm

Trệ vũ thê phong thượng diểu man[1],
Hồ đầu du trục kỷ thời càn.
Thí tư kim nhật tu phùng tế,
Cảm tất tiên sinh dã uý hàn.
Tam kính phú tâm liên kỷ cúc[2],
Nhất liêm thu mộng thương ba lan[3].
Tòng công lãn cửu nhân thuỳ lượng,
Cự nhẫn tiên luân dũng thoái nan.

Dịch nghĩa

Mưa đọng gió rét còn đang tràn đầy lai láng
Đầu hồ dạo gót mấy lúc khô ráo
Thử nghĩ hôm nay chờ gặp ngày mưa tạnh
Dám chắc tiên sinh cũng còn sợ lạnh
Ba con đường tắt làm cho lòng mình liên tưởng đến các khóm hoa
Một tấm rèm che mộng mùa thu cảm thấy sự tình còn sóng gió
Đi theo ngài lười nhác đã lâu, ai là người lượng thứ
Nếu không nhẫn nại đoán trước được việc thì kẻ dũng đã rút lui trước gian nan

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mưa lưu gió lạnh chờn vờn
Đầu hồ lầy ướt, đất còn chưa khô
Bữa nay ví tạnh, không mưa
Tiên sinh nào chắc đã ưa lạnh trời
Nhớ hoa, ba lối đưa người
Tấm rèm che mộng, thương đời lênh đênh
Bị chê lười nhác thường tình
Thôi đành chịu để tiểu sinh ở nhà
Vũ Hoán Phủ tức Vũ Tông Phan (1804-1862), người xã Hoa Đường, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, sau rời đến ở thôn Tự Tháp, phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương, Hà Nội (nay thuộc quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Cao Bá Quát toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2004
[1] Nói nước tràn đầy lai láng.
[2] Nói các loại cây có hoa.
[3] Sóng gió. Ý nói mọi việc trên đời luôn luôn biến đổi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vũ Hoán Phủ tiên sinh diệc dĩ thị nhật bất phó hồ thượng chi ước hữu thi kiến thị triếp phục thứ vận