02/02/2023 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Sơn Dương kỳ 1
憶山陽其一

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:58

 

Nguyên tác

家在枚皋舊宅邊,
竹軒晴與楚坡連。
芰荷香繞垂鞭袖,
楊柳風橫弄笛船。
城礙十洲煙島路,
寺臨千頃夕陽川。
可憐時節堪歸去,
花落猿啼又一年。

Phiên âm

Gia tại Mai Cao[1] cựu trạch biên,
Trúc hiên tình dữ Sở pha liên.
Kỵ hà hương nhiễu thuỳ tiên tụ,
Dương liễu phong hoành lộng địch thuyền.
Thành ngại thập châu yên đảo lộ,
Tự lâm thiên khoảnh tịch dương xuyên.
Khả liên thời tiết kham quy khứ,
Hoa lạc viên đề hựu nhất niên.

Dịch nghĩa

Nhà ở cạnh nhà Mai Cao cũ
Hiên trúc quang đãng liền với dốc Sở
Hương củ ấu và hoa sen thơm quanh tay áo rũ xuống như roi ngựa
Dương liễu gió thổi ngang qua như tiếng sáo đùa dỡn bên thuyền
Thành vướng khói vùng đảo (tiên) thập châu
Chùa gần ngàn khoảng ruộng lớn nằm bên con sông dưới bóng chiều
Khá thương thời tiết tốt có thể về được
Hoa rụng vượn kêu cũng đã được một năm rồi.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhà cạnh nơi xưa Mai Cao ở
Hiên trúc liền dốc Sở rạng quang
Hương sen quanh quẩn áo choàng
Gió reo dương liễu thuyền vang tiếng địch
Thành vương khói đất linh mười đảo
Chùa gần sông ngàn khổ bóng chiều
Muốn về thời tiết cũng theo
Một năm nay đã vượn kêu hoa tàn.
[1] Con của từ phú gia Mai Thừa 枚乘 đời Tây Hán, nhà ở ngoài phía tây bắc Vị Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Ức Sơn Dương kỳ 1