20/03/2023 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọc đài thể kỳ 06
玉臺體其六

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 23/07/2009 09:57

 

Nguyên tác

淚盡珊瑚枕,
魂銷玳瑁床。
羅衣不忍著,
羞見繡鴛鴦。

Phiên âm

Lệ tận san hô chẩm,
Hồn tiêu đại mội sàng.
La y bất nhẫn trước,
Tu kiến tú uyên ương.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gối san hô lệ cạn dòng,
Giường đồi mồi hồn tiêu vong.
Áo lụa là nào nỡ mặc,
Thấy uyên thêu lại thẹn lòng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Ngọc đài thể kỳ 06