27/05/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên núi Dục Thuý bài 1

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2020 21:01

 

Trải mấy đời nay cuộc hải tang,
Non xanh vẫn thấy khóm hoa vàng.
Núi này ướm hỏi ai là chủ,
Bia đá còn ghi dấu cụ Trương.
Núi này liền với thành phố tỉnh Ninh Bình, phong cảnh thực đẹp. Cụ Trương Hán Siêu đời nhà Trần xưa có làm nhà ẩn ở trên núi.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Lên núi Dục Thuý bài 1