09/08/2022 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày ấy không xa - Màu rừng

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2019 19:13

 

Gửi T.T

Tôi chẳng biết nói gì khi đọc lại thơ xưa
Chỉ có lặng im may ra mới đủ
Bài thơ viết về em lán rừng trưa im ngủ
Quần áo lính màu xanh. Màn, võng cũng màu rừng!

Em đã đi qua biết mấy trập trùng
Trập trùng núi non, trập trùng thương nhớ
Biết mấy xa xăm. Giờ nơi nào em ở?
Đôi dép lốp vẹt mòn trưa ấy cũng... màu xanh!
4-2015

Nguồn: Trần Ninh Hồ, Những dấu ấn chưa qua (thơ), NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Ngày ấy không xa - Màu rừng