27/10/2021 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ em

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 22:34

 

Bóng đêm hắn rất tù mù
Bóng ta có chút hình thù bóng đêm
Tù mù ngồi nhớ bóng em
Tất nhiên không thể là quên hình thù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Nhớ em