09/08/2020 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào yêu 1
桃夭 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:34

 

Nguyên tác

桃之夭夭、
灼灼其華。
之子于歸、
宜其室家。

Phiên âm

Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.

Dịch nghĩa

Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
- yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
- chước chước: hoa nhiều rậm. Hễ cây còn tơ thì nhiều hoa.
- quy: phụ nữ về nhà chồng gọi quy. Theo sách Chu lễ, tiết tháng trọng xuân (tháng hai) nam nữ hội hợp mà lấy nhau thành vợ thành chồng, thì hễ cây đào trổ hoa là mùa hôn nhân vậy.
- nghi: ý hoà thuận.
- thất: nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với nhau.
- gia: nói phía trong cửa trong nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đào yêu 1