01/07/2022 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn

Tác giả: Nguyễn Đức Sơn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 18:35

 

Đời sau người có thương ta
Từ lâu xuống lỗ làm ma mất rồi
Đường xa thôi miễn bồi hồi
Mả hoang nhảy đại lên ngồi đi cha

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Sơn » Nhắn