05/06/2023 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ ao xưa

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/07/2021 06:09

 

Đêm đêm nghe tiếng ếch,
giữa cao tầng lô nhô;
những linh hồn chưa khuất,
khắc khoải nhới ao xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ ao xưa