27/05/2022 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách tòng
客從

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 12:01

 

Nguyên tác

客從南溟來,
遺我泉客珠。
珠中有隱字,
欲辨不成書。
緘之篋笥久,
以俟公家須,
開視化為血,
衰今徵斂無。

Phiên âm

Khách tòng nam minh lai,
Di ngã tuyền khách châu.
Châu trung hữu ẩn tự,
Dục biện bất thành thư.
Giam chi khiếp tứ cửu,
Dĩ sĩ công gia tu.
Khai thị hoá vi huyết,
Ai kim trưng liễm vô!

Dịch nghĩa

Khách từ biển Nam tới đây
Cho tôi một hạt ngọc của người cá
Trong ngọc có nét chữ mờ mờ
Cố phân biệt mà không nhận rã câu gì
Giấu nó trong hộp đã lâu rồi
Đợi để nhà quan dùng đến
Mở xem, nó biến thành cục máu
Thương thay! Nay không còn gì nộp thuế!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khách từ Nam hải tới
Cho một hạt tuyền châu
Trong ngọc in mờ chữ
Lần xem chẳng rõ câu
Giấu hoài trong hộp kín
Chờ để các quan thâu
Mở ngó hoá thành máu
Thương thay! Thuế má đâu ?
(Năm 769)

Bài thơ này tố cáo sự bóc lột tàn ác của triều Đường (đối với nước Nam ta trước đây), riêng về thuế khoá.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khách tòng