07/07/2020 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 5
宮詞其五

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 09/07/2014 12:29

 

Nguyên tác

金吾持戟護新檐,
天樂聲傳萬姓瞻。
樓上美人相倚看,
紅妝透出水精簾。

Phiên âm

Kim ngô trì kích hộ tân thiềm,
Thiên nhạc thanh truyền vạn tính chiêm.
Lâu thượng mỹ nhân tương ỷ khán,
Hồng trang thấu xuất thuỷ tinh liêm.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Cầm kích, kim ngô* giữ mái hiên,
Nhạc đưa vạn họ ngước nhìn lên.
Điểm trang màu đỏ sau rèm kính,
Người đẹp trên lầu đứng tựa xem.
*Kim ngô : Một chức quan ngày xưa phụ trách các quan võ bảo vệ hoàng đế, bảo vệ trị an và tuần sát kinh đô. Tùy theo từng triều đại mà tên gọi và quyền hạn khác nhau.Nhà Hán có Chấp Kim ngô, Đường Tống có Kim ngô vệ, Kim ngô tướng quân, Kim ngô hiệu úy v.v.(ND)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Cung từ kỳ 5