04/10/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng phùng cố nhân
江上逢故人

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 14/03/2012 23:15

 

Nguyên tác

十年蓬轉金陵道,
長哭青雲身不早。
故鄉逢盡白頭人,
清江顏色何曾老?

Phiên âm

Thập niên bồng chuyển Kim Lăng[1] đạo,
Trường khốc thanh vân thân bất tảo.
Cố hương phùng tận bạch đầu nhân,
Thanh giang nhan sắc hà tằng lão?

Dịch nghĩa

Mười năm đi lại những con đường ở Kim Lăng,
Khóc dài cho công danh sao không đến sớm cho tấm thân.
Gặp lại bạn quê cũ ai cũng bạc trắng đầu,
Nhưng dòng sông trong trẻo này tại sao mãi không già?

Bản dịch của Phụng Hà

Mười năm phiêu bạt phố Kim Lăng,
Khóc trễ công danh khổ phận hèn.
Gặp bạn quê xưa bạc đầu hết,
Mà sông xanh nọ cứ trẻ măng?
Tác giả thi nhiều lần không đậu, làm bài này phản ánh phần nào tâm sự của ông.

[1] Nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, xưa là kinh đô của sáu triều đại. Có lẽ tác giả thường tới thi ở nơi đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Giang thượng phùng cố nhân