12/05/2021 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân quy Giang Tây
送人歸江西

Tác giả: Trịnh Học Thuần - 鄭學醇

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 14:02

 

Nguyên tác

豫章城上有高樓,
雲是滕王此舊游。
歸去憑闌翹首望,
青蒼一片是羅浮。
當年寫韻人何在,
明月猶懸寫韻軒。
便欲同君一西去,
夜寒天外醉嬋娟。

Phiên âm

Dự Chương[1] thành thượng hữu cao lâu,
Vân thị Đằng vương[2] thử cựu du.
Quy khứ bằng lan kiều thủ vọng,
Thanh thương nhất phiến thị La Phù.
Đương niên tả vận[3] nhân hà tại,
Minh nguyệt do huyền tả vận hiên.
Tiện dục đồng quân nhất tây khứ,
Dạ hàn thiên ngoại tuý thiền quyên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Dự Chương có lầu cao,
Đằng Vương từng đã năm nào lãm du.
Bạn trông ra cõi mịt mù,
Cuối trời xanh ngọn La Phù nhô cao.
Người tả vận nay ở đâu,
Mà hiên tả vận còn sầu dưới trăng.
Đi tây cùng bạn được chăng,
Đêm say ngắm đẹp ai bằng thiền quyên.
[1] Tên quận thuộc Giang Tây; Đời Tuỳ, Đường gọi là quận Hồng Châu 洪州; đời Minh, Thanh gọi là phủ Nam Xương 南昌.
[2] Chỉ Lý Nguyên Anh 李元嬰 (630-684), con của Đường Cao Tổ Lý Uyên, em Đường Thái Tông Lý Thế Dân, khi nhậm đô đốc Hồng Châu cho dựng ra Đằng Vương các 滕王 trên bờ sông Cống 赣 ở Nam Xương. Các thi nhân văn sĩ thường được mời tới đây ngâm vịnh.
[3] Tích Ngô Thái Loan 吳彩鸞 viết chép Đường vận 唐韻 (do Tôn Miện 孫愐 dựa theo Thiết vận 切韻 soạn ra thành âm vận thư tịch) mưu sinh. Theo truyền thuyết tiên nữ Ngô Thái Loan gặp thư sinh Văn Tiêu 文簫 tại Chung Lăng 鍾陵 (tức Dự Chương), hai người thành vợ chồng. Nhà nghèo nên Ngô Thái Loan viết chép Đường vận giao chồng đi bán độ nhật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Học Thuần » Tống nhân quy Giang Tây