21/10/2021 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nông gia vọng tình
農家望晴

Tác giả: Ung Dụ Chi - 雍裕之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 20:02

 

Nguyên tác

嘗聞秦地西風雨,
為問西風早晚回?
白髮老農如鶴立,
麥場高處望雲開。

Phiên âm

Thường văn tần địa tây phong vũ,
Vi vấn tây phong tảo vãn hồi ?
Bạch phát lão nông như hạc lập,
Mạch trường cao xứ vọng vân khai.

Dịch nghĩa

Thường nghe nói gió tây làm mây ở đất Tần hoá mưa,
Nay vì vậy mà thử hỏi xem chừng nào gió tây trở lại?
Vì các ông già làm ruộng lo tóc bạc trắng như hạc,
Đang đứng trong ruộng lúa ngóng cho mây tan thành mưa.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Gió tây mưa thối đất Tần đây
Cậy hỏi: "bao giờ hết gió tây?"
Ông cụ bạc đầu như hạc đứng
Mỏm cao đồng lúa ngóng mây bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ung Dụ Chi » Nông gia vọng tình