28/05/2022 07:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây sứ tình thân

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/01/2017 08:31

 

Trên đời văn hoá là chung
Cây sứ tưởng niệm, Bác trồng nghĩa nhân
Nay cây sứ đã cao tầng
Việt Nam - Ấn Độ tình thân ngút ngàn
Cây sứ được Bác Hồ trồng lưu niệm trong khuôn viên mộ Thánh Gandhi năm 1958.

Nguồn: Báo Giác ngộ số 880 (13-1-2017), 16 tháng 12 - PL 2560 - Bính Thân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Cây sứ tình thân