05/12/2022 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thay lời vợ tặng quạt cho chồng trong ngục thất

Tác giả: Nguyễn Văn Phác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 13:42

 

Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này,
Khi buồn cầm đến để vui tay.
Xua con muỗi đói đang rình đốt,
Đuổi cái ruồi hôi chực quấy rầy.
Phong lại nhớ nhung lời ước cũ,
Mở ra phe phẩy đỡ cơn may.
Tình em gởi quạt khi phong mở,
Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này.
1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Phác » Thay lời vợ tặng quạt cho chồng trong ngục thất