29/09/2020 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ ta gặp nhau đây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 15:26

 

Bây giờ ta gặp nhau đây,
Như con cá cạn gặp ngày trời mưa.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bây giờ ta gặp nhau đây