26/09/2020 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ em tham con lợn béo mùi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 11:40

 

Mẹ em tham con lợn béo mùi,
Để anh chểnh mảng như nồi canh rau.
Bắt tay qua trán mà nghĩ trước sau,
Thịt lợn chóng chán, canh rau mát lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ em tham con lợn béo mùi