04/07/2022 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền khổ hàn hành kỳ 2
前苦寒行其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 20:47

 

Nguyên tác

去年白帝雪在山,
今年白帝雪在地。
凍埋蛟龍南浦縮,
寒刮肌膚北風利。
楚人四時皆麻衣,
楚天萬里無晶輝。
三足之烏足恐斷,
羲和送將何所歸?

Phiên âm

Khứ niên Bạch Đế[1] tuyết tại sơn,
Kim niên Bạch Đế tuyết tại địa.
Đống mai giao long nam phố súc,
Hàn quát cơ phu bắc phong lợi.
Sở nhân tứ thì giai ma y,
Sở thiên vạn lý vô tinh huy.
Tam túc chi ô[2] túc khủng đoạn,
Hy Hoà[3] tống tương hà sở quy?

Dịch nghĩa

Năm trước nơi thành Bạch Đế tuyết ở trên núi,
Năm nay tại Bạch Đế tuyết xuống đồng bằng.
Cóng làm thuồng luồng ở bến nam nằm co quắp,
Gió bấc lạnh như cắt da thịt.
Người nước Sở bốn mùa đều mặc áo gai,
Trời nước Sở trăm dặm không hửng sáng.
Quạ ba chân, một chân sợ bị chặt mất rồi,
Hy Hoà đưa lối về chỗ nào đây.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bạch Đế năm ngoái tuyết đầy núi
Bạch Đế năm nay tuyết đầy nội
Cóng chết thuồng luồng bến nam rút
Rét cắt thịt da gió bắc thổi
Người Sở bốn mùa áo vải gai
Trời Sở muôn dặm mịt mù hoài
Hy Hoà lạc lối đi đâu mất?
Ba chân con ác chắc què rồi
(Năm 767)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Tên thành cũ, nay tại huyện Phụng Tiết, Tứ Xuyên.
[2] Chỉ mặt trời.
[3] Hai vị thần đánh xe cho mặt trời, xe do sáu rồng kéo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền khổ hàn hành kỳ 2