12/08/2020 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú
江上吟元八絕句

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 13:31

 

Nguyên tác

大江深處月明時,
一夜吟君小律詩。
應有水仙潛出聽,
翻將唱作步虛詞。

Phiên âm

Đại giang thâm xứ nguyệt minh thì,
Nhất dạ ngâm quân tiểu luật thi.
Ưng hữu thuỷ tiên tiềm xuất thính,
Phiên tương xướng tác "Bộ hư từ[1]".

Dịch nghĩa

Trên sông lớn, vùng xa vắng, trăng sáng,
Tôi đã ngâm bài thơ luật nhỏ của ông.
Có lẽ tiên dưới nước cũng phải trồi lên để nghe,
Vì bài của ông mang âm hưởng của "Bộ hư từ".

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng xa, sông lớn, ánh trăng trong
Ngâm xướng bài thơ nhỏ của ông
Tiên dưới nước lên nghe lặng lẽ
"Bộ hư từ" cũng một giai âm.
Nguyên Bát tức Nguyên Tông Giản, làm thiếu doãn Kinh Triệu, một bạn thơ của tác giả.

[1] Tên một nhạc khúc trong nhạc phủ, nói về thơ của thần tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Giang thượng ngâm Nguyên bát tuyệt cú