22/10/2021 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan cốc kỳ 2
蘭谷其二

Tác giả: Vũ Thế Trung - 武世忠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2008 22:39

 

Nguyên tác

沙石年深細吐花,
清於松月淡於茶。
朝庭欲識花中隱,
休說王家與謝家。

Phiên âm

Sa thạch niên thâm tế thổ hoa,
Thanh ư tùng nguyệt đạm ư trà.
Triều đình dục thức hoa trung ẩn,
Hưu thuyết Vương gia dữ Tạ gia.

Dịch nghĩa

Sống lâu năm ở nơi cát sỏi, hé nở nụ hoa,
Trong hơn ánh trăng trên ngọn thông, thanh đạm hơn trà.
Triều đình muốn biết hoa ở ẩn trong các loài hoa,
Xin đừng nhắc đến nhà họ Vương và nhà họ Tạ.

Bản dịch của Song Tuyết

Cát lầm nảy nở một nhành,
Trong như tùng nguyệt, đạm thanh như trà.
Kẻ hiền quy ẩn trong hoa,
Nhọc chi tìm ở hai nhà Tạ, Vương?
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thế Trung » Lan cốc kỳ 2