02/12/2020 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió bắt mưa cầm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 26/04/2008 02:26

 

Dặm phần Tây Vực xa khơi
Giải chùng tơ khói xiêm ngời nhật quang
Mê người một đóa hồng trang
La quần ghen chết mấy nàng cung phi
Thạch Môn từ bước lưu ly
Động sâu hoài hận mình đi chẳng về
Lòng son ngùn ngụt nhớ quê
Từng thiêu cháy tóc mây thề cài trâm
Ấu thơ gió bắt mưa cầm
Giọt thơm lã chã khóc thầm trong men

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Gió bắt mưa cầm