05/12/2020 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ dạ túc Thái Nguyên hàn thậm
除夜宿太原寒甚

Tác giả: Vu Khiêm - 于謙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 01:04

 

Nguyên tác

寄語天涯客,
輕寒底用愁。
春風來不遠,
只在屋東頭。

Phiên âm

Ký ngữ thiên nhai khách,
Khinh hàn để dụng sầu.
Xuân phong lai bất viễn,
Chỉ tại ốc đông đầu.

Dịch nghĩa

Gửi lời nhắn tới khách phương xa,
Trời rét nhưng cớ sao (chớ có) sầu.
Gió xuân đã tới không còn xa,
Chỉ ngay tại đầu đông nhà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gửi tới người xa cách,
Giá lạnh cớ sao sầu!
Gió xuân về ngay cạnh,
Đông phòng ở ngoài đầu.
Bài này làm trong đêm trừ tịch tác giả trú tại Thái Nguyên, trời rét đậm, gửi bạn ở nơi xa. Bài thơ ý nói mặc dù trời rét đậm nhưng chớ có sầu vì gió xuân ấm áp đã tới rất gần, sẽ thổi tan băng giá. Qua đó thể hiện tinh thần lạc quan đấu tranh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vu Khiêm » Trừ dạ túc Thái Nguyên hàn thậm