29/06/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc

Tác giả: Nguyễn Hữu Cương

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/12/2009 18:10

 

Nguyên tác

眾卉全蕭落,
芳叢獨發揮。
貞心霜共白,
高與月爲期。

Phiên âm

Chúng huỷ toàn tiêu lạc
Phương tùng độc phát huy
Trinh tâm sương cộng bạch
Cao dữ nguyệt vi kỳ

Dịch nghĩa

Nhiều cỏ hoa đã tàn lụi
Riêng cúc khoe sự tươi tốt thơm tho
Lòng trinh trắng như sương móc
Hẹn cùng trăng trên trời cao

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Cỏ hoa đều tàn lụi
Riêng cúc đẹp vô chừng
Trong trắng như sương móc
Trời cao, trăng hẹn cùng
Nguồn: Mai Hồ thi thảo, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Cương » Cúc