11/12/2022 06:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 2
春日梓州登樓其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2014 10:31

 

Nguyên tác

天畔登樓眼,
隨春入故園。
戰場今始定,
移柳更能存。
厭蜀交遊冷,
思吳勝事繁。
應須理舟楫,
長嘯下荊門。

Phiên âm

Thiên bạn đăng lâu nhãn,
Tuỳ xuân nhập cố viên.
Chiến trường kim thuỷ định,
Di liễu cánh năng tồn.
Yếm Thục giao du lãnh,
Tư Ngô thắng sự phồn.
Ưng tu lý chu tiếp,
Trường khiếu há Kinh Môn[1].

Dịch nghĩa

Lên lầu mắt nhìn tận ven trời,
Theo xuân vào vườn xưa.
Chiến trường nay tạm yên,
Liễu trồng vì thế mà còn sống.
Chán cho nơi đất Thục, giao du hờ hững,
Nghĩ đến đất Ngô cách kiếm sống thật phức tạp.
Nên sửa soạn sẵn thuyền, chèo,
Hô to lên ta đi về Kinh Môn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bên trời con mắt lầu cao
Thẩn thơ theo gió đưa vào vườn xưa
Chiến tranh nay mới tạm thư
Liễu trồng năm trước bây giờ còn kia
Chơi bời đất Thục chán phè
Bao nhiêu cảnh đẹp mong về sông Ngô
Buồm, chèo phải sắp con đò
Huýt dài ta sẽ xuống đùa cửa Kinh
(Năm 763)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Tên núi thuộc Hồ Bắc, hiện nay cũng là tên huyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Xuân nhật Tử Châu đăng lâu kỳ 2