01/08/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát đàm 1
葛覃 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:02

 

Nguyên tác

葛之覃兮、
施于中谷。
維葉萋萋、
黃鳥于飛。
集于灌木、
其鳴喈喈。

Phiên âm

Cát chi đàm hề,
Dị vu trung cốc.
Duy diệp thê thê,
Hoàng điểu vu phi,
Tập vu quán mộc,
Kỳ minh giê giê (giai giai).

Dịch nghĩa

Cây sắn đã dài,
Bò lan vào trong hang,
Lá nhiều um tùm
Chim hoàng ly bay đến
Tụ tập ở trên bụi cây ấy
Tiếng kêu nghe văng vẳng xa xa

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sắn dài đậm đuột sang hè,
Mọc bò vào tận trong khe hốc này.
Tốt tươi nhành lá rậm dầy.
Hoàng ly thấp thoáng đã bay liệng vòng,
Đậu chung bụi sắn thung dung
Véo von ca hát khắp vùng vẳng nghe.
Chú giải Chu Hy:
Chương này thuộc phú.
- cát 葛: tên một loại cây, cây sắn mọc bò ra, có thể lấy chỉ dệt vải mịn vải thô.
- đàm 覃: dài ra.
- dị 施: dời.
- trung cốc 中谷: tức cốc trung, trong hang trong cốc.
- thê thê 萋萋: dáng nhiều um tùm.
- hoàng điểu 黃鳥: chim hoàng ly.
- quán mộc 灌木: bụi cây.
- giai giai (đọc giê giê cho hợp vận) 喈喈: tiếng hót hoạ nghe văng vẳng xa xa.

Phú là phô trần sự việc mà nói thẳng ra. Nhân hậu phi Thái Tự đã dệt thành vải mịn, vải thô mà phú, tức là phô trần sự việc ấy ra.

Thuật cho rằng vào thời đầu mùa hạ, lá cây sắn vừa um tùm, thì chỉ có chim hoàng ly kêu ở trên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cát đàm 1