26/10/2021 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước cổng nhà máy xay

Tác giả: Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 01/08/2008 10:48

 

Bốn tầng ánh sáng, bốn tầng gương;
Tiếng máy đều đều êm đêm trường;
Cắt thẳng lên trời đường vách dựng,
Sao quanh nhà máy mọc như sương.

Thoải mái, gọn gàng, nhà máy sạch;
Thóc ra thành gạo chảy như nguồn.
Những quân cướp giật ta xua hết,
Gạo mới muôn nhà hạt trắng ngon.

Cổng đóng, tôi tựa cổng - đứng chơi,
Nhìn vào nhà máy với nhìn trời.
Thấy mình chắc dạ, nghe no đủ
Như cả Nhà Xay: gạo của tôi.
Nam Định 10-1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Diệu » Trước cổng nhà máy xay