19/05/2024 13:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Nguỵ Bằng kỳ 03
寄魏鵬其三

Tác giả: Giả Vân Hoa - 賈雲華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 08:33

 

Nguyên tác

倚欄無語倍傷情,
鄉思撩人撥不平。
寂寞閒庭春又晚,
杏花零落過清明。

Phiên âm

Ỷ lan vô ngữ bội thương tình,
Hương tứ liêu nhân bát bất bình.
Tịch mịch nhàn đình xuân hựu vãn,
Hạnh hoa linh lạc quá thanh minh.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tần ngần nương triện luống thương tình
Khôn dẹp lòng quê, ngán nỗi mình
Quạnh quẽ sân không, xuân lại muộn
Yên hoa tan tác hết Thanh minh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Vân Hoa » Ký Nguỵ Bằng kỳ 03